Home - kotelo - Alusten päivämerkit

Alusten päivämerkit

Posted on December 27, 2017in kotelo

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tärkeimmät merkkikuviot eli ns. Alle 7 m pituiset alukset eivät ole velvollisia käyttämään päivämerkkejä. Ohittava alus, myös purjealus, väistämisvelvollinen.

Alusten päivämerkit

Alusten on käytettävä niille määrättyjä valoja. Alus, jonka liikkumista rajoittaa sen syväys. Konealus, jossa on kaksi mastovaloa, vasen sivu.

On syytä muistaa, ettei yksinpurjehtijakaan ole merellä yksin.

Alusten päivämerkit

Erityyppisillä aluksilla on omanlaisensa kulkuvalot ja päivämerkit, tämän pitäisi olla. Suomen sisäisillä kulkuvesillä kansainvälisiä sääntöjä yhteentörmäyksen. Mitkä päivämerkit on pidettävä seuraavissa tapauksissa? Kansallisten sisävesisääntöjen (3 luku 9§) mukaan lossin on käytettävä ohjailukyvyttömän aluksen päivämerkkejä (kaksi mustaa palloa). Nämä säännöt eivät estä sellaisten erityisten määräysten soveltamista, joita jonkin maan hallitus on antanut sota-alusten tai saattueena kulkevien alusten. Ruotsin sisäisillä vesillä ei sitäkään päivämerkkiä vaadita. Omasta mielestäni pienten alusten, alle 12-metristen, merkkikuvioiden käytöstä ei.

Kertaa meriteiden sääntöjen tärkeimmät kohdat erityisesti väistämisen osalta. Myös alusten päivämerkit kannattaa osata hyvin.

Alusten päivämerkit

Merilaki velvoittaa jokaista auttamaan kykyjensä mukaan hädässä olevaa niin, ettei kohtuutonta vaaraa aiheudu omalle alukselle eikä siinä olijoille. Hyvät merimiestavat, ympäristö ja siitä huolehtiminen, jätehuolto. Mittaustöistä varoittaa veneen mastossa vilkkuva valkoinen valo sekä päivämerkit. Veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista alusten lähellä. Tunnista erilaisten alusten päivämerkit ja valot.

Karilla oleva alus pitää kolmen punaisen valon lisäksi ankkurvaloja.