Home - kotelo - Atomin rakenne video

Atomin rakenne video

Posted on September 30, 2017in kotelo

Kuinka monta erilaista atomia (alkuainetta) on olemassa? Kerrataan atomin rakenne (opittu yläkoulussa). Atomit koostuvat atomin ytimessä olevista protoneista ja neutroneista sekä ytimen ympärillä elektronipilvessä.

Atomin rakenne video

Atomit; Atomin rakenne; Isotope Symbols; Atomiytimet. Please sign in to watch the video primer. TAVOITE: Syvennetään tietoja atomin rakenteesta SISÄLTÖ: Ytimen.

Atomin rakenne video

Aine, atomi ja molekyyli, alkuaine ja yhdiste, olomuodot ja partikkelimalli, palaminen.

Simuloi kuuluisaa Ernest Rutherfordin koetta vuodelta 1909, jossa hän löysi atomin positiivisen ytimen ja selvitti atomin rakenteen. Atomien rakennetta kuvataan atomimallien avulla. Tässä osassa tutustutaan tarkemmin käsitteeseen atomi.

Atomin rakenne video

Miten tiedemiehet selvittivät atomien rakenteen niitä näkemättä? Videoita voi selata joko teemoittain SERIES linkin kautta tai oppiaineittain SUBJECT linkin. Hiukkaset:Jos atomit ovat maailman pienimpiä rakenneosia, niin mitä on niiden ytimen ja elektronien välissä? Katso myös videot atomimassayksiköstä ja ydinvoimasta (Opetus.tv).

Audiossa kerrotaan, miten atomin rakenne keksittiin ja minkälaisista osista atomi koostuu. Aine koostuu rakenneosista, joita voivat olla atomit, ionit ja molekyylit. Tiedot aineiden sekä atomien rakenteista mahdollistavat.