Home - kotelo - Autosuojan käyttötarkoitus

Autosuojan käyttötarkoitus

Posted on June 21, 2017in kotelo

Vaatimuksissa on eroja muihin käyttötarkoituksiin nähden esimerkiksi ra- kenteiden palonkestävyydessä ja. Käyttö: Pelastuslaitoksen henkilöstön ja. Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten.

Autosuojan käyttötarkoitus

Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa. Autotallin käyttötarkoitus mainitaan rakennusluvassa, eikä sitä saa käyttää. Helsingin pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan alle 60 m2:n autosuojassa saa. Autotalli on tarkoitettu rakennusluvan mukaiseen käyttöön eli moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten.

Autosuojan käyttötarkoitus

Helsingissä on määritelty melko tarkasti mitä.

Helsingin pelastuslaitoksen autosuojan paloturvallisuusohje (alle 60 m2 autosuojille). Vastauksessa oletetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan käyttötarkoitus on autotalli. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole määritelty, mitä toimintaa auto-talliksi. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa. Taloyhtiössä autotallin pääasiallinen käyttötarkoitus on auton säilyttäminen. Nestekaasua saa säilyttää vain maanpäällisessä autosuojassa ja.

Autotallin käyttö tavaroiden varastointiin on varsin yleistä.

Autosuojan käyttötarkoitus

Autosuojien paloturvallisuusmääräyksiä on määritelty Suomen Rakentamismääräyskokoelman.