Home - kotelo - Energia-avustus ikkunaremonttiin

Energia-avustus ikkunaremonttiin

Posted on October 31, 2018in kotelo

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja. Kunnille osoitettujen korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käyttöä. ARA on antanut korjaus- ja energia-avustuksista sekä hissi- ja.

Energia-avustus ikkunaremonttiin

Vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan korjaus- ja energia-avustuksia on jaossa yhteensä 35 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyi 24. Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja. Korjaus- ja energia-avustusten hakuaika on vuosittain ja se päättyy yleensä keväällä.

Energia-avustus ikkunaremonttiin

Hissien rakentamis- ja suunnitteluavustuksia voi hakea jatkuvasti.

Pientalojen energiakorjauksiin on mahdollista saada valtiolta energia- tai korjausavustusta, jota myönnetään tarveharkintaisesti tulorajojen. Skaala on nyt kehittänyt toimintakonseptin, jolla taataan energia-avustusta koskevien hakukriteerien täyttyminen: ikkunaremontin yhteydessä tehdään lämmitys-. Avustus on siis tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen. Pientalojen tarvehankintaiset energia- avustukset. Valtion varoista voidaan myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen ja asuinolojen.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt voivat hakea energia-avustusta ikkunaremontteihin, lisälämmöneristämiseen, ilmanvaihdon talteenoton.