Home - kotelo - Erityisalojen hankintalaki suorahankinta

Erityisalojen hankintalaki suorahankinta

Posted on December 29, 2017in kotelo

Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Suorahankinta on poikkeus tästä pääsäännöstä. Milloin hankintalain 27 §:n 3 kohdan mukainen suorahankinta on sallittu?

Erityisalojen hankintalaki suorahankinta

Erityisalojen hankintalain soveltuminen edellyttää ensinnäkin, että ostaja on. Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan lisäpalveluissa ja lisäurakoissa silloin. Suorahankinta on saanut uuden merkittävyyden hankintalain kesäkuussa. Erityisalojen hankintalain mukaan hankinta saadaan tehdä suorahankintana vain.

Erityisalojen hankintalaki suorahankinta

Muussa tapauksessa suorahankinta ei ole mahdollinen.

Suorahankinta on poikkeus hankintalain kilpailuttamisvelvollisuudesta 3, mutta myös. Tämä opas ei käsittele erityisalojen hankintalakia. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan suorahankintaa koskevia ilmoituksia, joiden tarkoituksena on tiedottaa. Tätä lakia ei sovelleta myöskään sellaisiin erityisalojen hankintalaissa. Neuvottelumenettelyä, suorahankintaa, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja. Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 §).

EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 12 §). Erityisalojen hankintalaki ei velvoita hankintapäätöksen antamiseen.

Erityisalojen hankintalaki suorahankinta

Suorahankinta on poikkeus kilpailuttamisvelvollisuudesta ja.