Home - kotelo - Excel vaihteluväli

Excel vaihteluväli

Posted on December 26, 2017in kotelo

Excelissä voit laskea keskiarvon funktiolla =AVERAGE(alue) (suomenk. KESKIARVO). Vaihteluväli tarkoittaa suurimman ja pienimmän havainnon erotusta. Viiden luvun yhteenvedon avulla arvojen vaihteluväli pienimmästä suurimpaan jaetaan.

Excel vaihteluväli

Excel 2007 ja sitä vanhemmissa käytetään STDEV. Viiden luvun yhteenvedon avulla arvojen vaihteluväli pienimmästä. Vanhempien Excel-versioiden käyttäjille: Excel 2010:een tuli joitain.

Excel-ikkunan alareunasta toisen taulukon.

Excel vaihteluväli

Matematiikan arvosanojen vaihteluväli syksyllä 2010 oli 0 – 5. Vaihteluvälin pituus (intervalli- tai suhdeasteikko) Suurin arvo. Hei Pitisi saada esitettyä taulukko, jossa pystyakselilla erilaisia käyttäjien arvioimia ominaisuuksia, joiden arvot vaihtelevat 0-5 ja haluaisin piir. HAJONTALUVUT: vaihteluväli ja vaihteluvälin pituus, kvartiiliväli. Excelissä funktio mediaani (eng. median). Excelin funktioiden nimiä suomeksi ja englanniksi. Funktioiden nimiä on tarkistettu suomenkielisten Excel 2000 ja 2003 -versioiden opasteista ja Microsoftin.

Näyttää kaikki Excelin funktiot luokittain, kuten loogiset funktiot tai tekstifunktiot. Kun luot kaavion, Microsoft Office Excel määrittää oletusarvoisesti kaavion.

Excel vaihteluväli

Jos kaavion arvojen vaihteluväli on esimerkiksi 1 000 000–50 000 000, voit näyttää.