Home - kotelo - Geotekninen kantavuus taulukko

Geotekninen kantavuus taulukko

Posted on December 16, 2017in kotelo

GEOTEKNINEN KANTAVUUS: ON SE POHJAPAINE, JOLLA ON RIITTÄVÄ VARMUUS. Maanvaraisen perustuksen geotekninen kantavuus on se pohjapaine, jolla on riittävä varmuus. Roudaton perustussyvyys, lämmin rakennus (Virtuaalikoulu 2009).

Geotekninen kantavuus taulukko

Geotekninen suunnittelu – NCCI 7 (7.11.2013). Tämä 100kPa kantavuus on otettu keskeltä tonttia. Se on "geotekninen kantavuus", ei "geologinen kantavuus". Rakennukset voidaan perustaa anturoilla kantavan maapohjan varaan.

Geotekninen kantavuus taulukko

Jäykän saven geotekninen kantavuus on 30…60.

STR kantavan rakenteen tai rakenneosan murtumi-. Taulukko 1 Rakenteiden geotekniset luokat. Kantavien pohjarakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin. Pohjarakennesuunnitteluun sisältyvät yleensä geotekninen suunnittelu ja. Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 14 Otaniemi toukokuu 1974. Pintamaan (multa 20-30cm) poiston jälkeen.

Geotekninen kantavuus taulukko

Rakennuskaivannon vaativuusluokka on tavanomainen (RIL 263-2014 taulukko 2.1). Si, Sa 2-3 m tai Tv < 2 m, kantavan maapoh- jan syv. B0 Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet 2015. Kertoimien ψ arvot rakennuksille on esitetty taulukossa 1. Kuormien mitoitusarvot (rakenneosien kestävyys ja geotekninen kantavuus). Geotekninen maalajiluokitus on kehitetty kaivuluokitustutkimuksen. Maaperän geotekninen kantavuus tulee varmistaa laskelmin ennen. Taulukon arvot koskevat tavanomaisia rakenteita, eli eivät rakenteita, joille asetetaan. Tarkasteltaessa kantavuuden käsitettä on syytä erottaa toisistaan geotekninen sekä.

Kuvan ja taulukon selitteissä TPPT 27 tar-. Eläinrakennus, jossa yläpohjassa ei ole ullakkoa eikä onteloa, kantavan rungon ja jäykistävien.