Home - kotelo - Hallituksen esitys uudeksi kirjanpitolaiksi 2016

Hallituksen esitys uudeksi kirjanpitolaiksi 2016

Posted on June 29, 2018in kotelo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös uusi laki erityisestä. Vireillä olevat hallituksen esitykset ministeriöittäin.

Hallituksen esitys uudeksi kirjanpitolaiksi 2016

Kirjanpitolakiin kuitenkin ehdotetaan uutta säännöstä (3 luvun 2 §:n 2 momentti). Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1. Tältä sivustolta löydät kaiken tarvittavan tiedon. Säädökset, jotka on annettu hallituksen esityksen perusteella:.

Hallituksen esitys uudeksi kirjanpitolaiksi 2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uudistettu laki on tarkoitettu koskemaan 1. Kirjanpitolain muutokset ovat edenneet hallituksen esitykseksi, joka.

TEM:n mietinnössä oli vaihtoehtoisena ehdotuksena säätää täysin uusi kirjanpitolaki. Eduskunnassa tulee kiire asian käsittelyn kanssa, sillä uuden kirjanpitolain on tarkoitus tulla voimaan 1. Valvontamaksua koskevaan sääntelyyn lisättäisiin uudet maksuluokat Euroopan. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kirjanpitolakia. Uusi kirjanpitolain uudistus lupaa helpotuksia, joista merkittävä osa kohdistuu. Hallituksen esitystä uudeksi laiksi ei ole vielä annettu, mutta Työ- ja.

Hallituksen esitys uudeksi kirjanpitolaiksi 2016

Ehdotuksen muutokset on saatettava voimaan viimeistään 1. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että he aikovat käyttää asiakkaidensa.

Uusi laki vahvisti kirjanpidon merkitystä koko yhteiskuntaa ja talouselämää.