Home - kotelo - Irtisanomisaika loma

Irtisanomisaika loma

Posted on June 25, 2017in kotelo

Työnantaja voi sijoittaa vuosiloman työntekijän irtisanomisajan kanssa samaan aikaan noudattaen vuosilomalain säännöksiä lomakaudesta ja loman. Näin lomakautena tulee usein ajankohtaiseksi kysymys siitä, miten loman. Silloin kun irtisanomisaikana ei ole työvelvoitetta, kuvitellaan, että loma ikään kuin.

Irtisanomisaika loma

Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden. Työnantaja voi määrätä työntekijän pitämään vuosiloman irtisanomisaikana. Loma tulee antaa yhdenjaksoisesti niin, että 24 päivää sijoitetaan lomakaudelle. Jos esimerkiksi 4 kuukauden pituinen irtisanomisaika sattuu.

Irtisanomisaika loma

Eli jos minulla on kuukauden irtisanomisaika ja toisaalta lomaa on käyttämättä noin kuukausi. Jos irtisanoudun, voin periaatteessa heti jäädä. Mikäli työntekijä ja työnantaja sopivat, voidaan pitämättömät lomat sijoittaa irtisanomisaikana pidettäväksi mihin vuoden aikaan hyvänsä. Pitkä irtisanomisaika ei siis aina automaattisesti ole mitätön ja sen. Sekä sinulla että työnantajallasi on irtisanomisaika. Työntekijällä on oikeus saada lomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymis-kuukaudelta. Sain irtisanomisilmoituksen työnantajaltani tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuen.

Irtisanomisajalla minulla ei ole työssäolovelvoitetta ja firma.

Irtisanomisaika loma