Home - kotelo - Kiinteistön käypä arvo verotusarvo

Kiinteistön käypä arvo verotusarvo

Posted on July 31, 2017in kotelo

Esimerkki: Kiinteistön verotusarvo on 20 079 euroa. Jos kiinteistö lahjoitetaan, käytetään lahjaverotusarvona käypää. Jos kiinteistön kiinteistöveron alaisten osien verotusarvojen yhteismäärä on niiden käypää arvoa suurempi, kiinteistöveron alaisten osien.

Kiinteistön käypä arvo verotusarvo

Jos kiinteistön kiinteistöveron alaisten osien verotusarvojen yhteismäärä on niiden käypää arvoa suurempi, kiinteistöveron alaisten osien arvoksi katsotaan. Verotusarvoa ei voi käyttää tässä, ei perunkirjassa eikä kaupassa. Jos kiinteistön arvoksi perunkirjaan laittaa tuon 75% käyvästä arvosta ja sisarukset myyvät.

Perintö- ja lahjaverotuksessa pyritään aina selvittämään kiinteistön käypä arvo.

Kiinteistön käypä arvo verotusarvo

Oikeaa arvostustasoa on vaikea määrittää yksiselitteisesti. Siis verottajan tulkinnan mukaanko kiinteistön arvo on vain 50 000. Luki myös, että hyvin usein verotusarvo on käypää arvoa pienempi, mutta. Veron määrään vaikuttavat kiinteistön verotusarvo ja käyttötarkoitus sekä. Käytännössä verotusarvoa alemman käyvän arvon osoittaminen on vaikeaa ilman erityistä perustetta. Onko kiinteistön verotusarvo perinnön osalta sama kuin mistä. Perintö- ja lahjaverotuksessa taas käytetään kiinteistön käypää arvoa.

Maatilavarallisuuden käyvän arvon määrittäminen. Kiinteistökokonaisuus arvostetaan ensisijaisesti.