Home - kotelo - Käypä hoito diabetes

Käypä hoito diabetes

Posted on December 4, 2017in kotelo

Diabetes on eräs nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa ja maailmassa. Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista, ja sen hoitokustannusten. Tyypin 1 diabeteksessa hyperglykemia hoidetaan insuliinilla, kun taas tyypin 2 diabeteksessa elintapamuutokset ovat hoidon kulmakivi.

Käypä hoito diabetes

Suositus noudattaa eurooppalaisen dyslipidemioiden hoitosuosituksen «Catapano. Diabetes (aiemmin puhuttiin sokeritaudista) on sairaus, jossa verensokeri eli glukoosi on jatkuvasti koholla. Hoidonohjauksessa olennaista on oikea-aikaisuus, tarvelähtöisyys, jatkuvuus, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Diabeteksen Käypä hoito -suositus on päivitetty.

Käypä hoito diabetes

Diabetesliiton asettamassa tyypin 1 diabeetikon hoidon kehittämisryhmässä pohditaan. Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia. Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoito tapahtuu pääosin diabeetikon omassa arjessa. Itsehoidolla hiljan todettu tyypin 2 diabetes voi parantua kokonaan. Valtakunnallinen Diabeteksen Käypä hoito -suositus. Tämä artikkeli antaa yleistietoa tyypin 1 diabeteksen hoidosta. Käypä hoito -suosituksen potilasversio, ks.

Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalais ta. Syksyllä päivitetty diabeteksen Käypä hoito –suositus korostaa entistä enemmän yksilöllisyyttä ja antaa hieman lisää vapautta hoidon. Nyt tähänkin saadaan entistä perusteellisempaa kättä pitempää, kun diabeteksesta on ilmestynyt päivitetty Käypä hoito -suositus (22.3.2016). Aikuis- eli kakkostyypin diabetes johtuu insuliinin käsittelyn heikkenemisestä. Duodecimin vuoden 2016 Käypä hoito -suosituksen mukaan yli 500 000. Suomen Sydänliiton ylilääkäri Mikko Syvänne (joka oli diabeteksen käypä hoito -työryhmän jäsen 2013) kirjoitti ACCORD-tutkimuksesta (2008).

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksesta julkaistiin viimeisin päivitys 22. Voit lukea lisää Diabetesliiton nettisivuilta tästä linkistä. Hyllyvä pylly –näkökulmia naisen lihavuudesta. Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja liiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. On laadittu diabeteksen hoidon laatumittari, joka sisältää muun muassa.