Home - kotelo - Laki itsemääräämisoikeudesta

Laki itsemääräämisoikeudesta

Posted on June 24, 2017in kotelo

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön. Potilaan itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava. Seurasin lain valmistelun etenemistä eduskunnan nettisivuilla, joiden.

Laki itsemääräämisoikeudesta

Henkilön oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan turvataan laajalti Suomen lainsäädännössä. Lisäksi erityislaeissa turvataan esimerkiksi. Itsemääräämisoikeutta koskevan lakiuudistuksen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan mahdollisuuksia päättää itseään koskevista asioista.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttuu. Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Kansalliset Käypä hoito -suositukset täydentävät lakia potilaan asemasta ja. IMO-laki: Oikeus määrätä omasta elämästään sekä päättää hoidostaan ja palveluistaan. Uusi laki on perustuslaillista kovaa ydintä ja täydentää. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus. Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa.

Laki itsemääräämisoikeudesta

Itsemääräämisoikeus eli autonomia tarkoittaa ihmisen tai ihmisryhmän oikeutta. Lain tarkoituksena olisi vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen etenee – muistisairaiden hoitokäytäntöön muutoksia. Laki itsemääräämisoikeudesta on tulossa. STM:n työryhmä luovutti perjantaina peruspalveluministeri Susanna Huoviselle. Nykyisessä lainsäädännössä ilmenevät puutteet ja ristiriidat pyrittiin korjaamaan valmistelemalla laki itsemääräämisoikeudesta.

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säädetty asiakkaan. Asiakaslain 8 §:ssä on säädetty asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja. Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön. Nimeke: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus – Työryhmän loppuraportti. Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 12 luku 1 §; seksuaalinen. Uusi laki kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaaseen.