Home - kotelo - Lehdon kasvit

Lehdon kasvit

Posted on May 19, 2018in kotelo

Kasvit ovat sopeutuneet erityyppisiin, elottoman ja elollisen luonnon luo- miin elinympäristöihin. Lehto on yleiskäsite ravinteikkaasta kivennäismaan kasvupai-. Lehto on Suomen metsätyypeistä rehevin ja runsaslajisin sekä puuntuotoltaan suurin.

Lehdon kasvit

Suomen metsämaan pinta-alasta lehtoja on vain 1 %. Kun sinusta tuntuu siltä, että tunnistat kasvit jo aika hyvin, voit alkaa prepata taitojasi. Lehdossa on ravinteikas, multava maaperä ja runsas kasvilajisto. Lehdolle tyypillisiä kasveja ovat lehtipuiden lisäksi saniaiset, vuokot, sudenmarja, kielo sekä.

Lehdon kasvit

Kasvit on jaoteltu materiaalissa metsäkasvillisuuteen ja suokasvillisuuteen. Metsäkasvillisuus on jaettu metsätyyppien mukaan: lehdot, lehtomaiset kankaat. Lehto on rehevin ja runsaslajisin metsätyyppimme. Lehtoja on vain vajaa prosentti Suomen metsistä, mutta silti metsien uhanalaisista lajeista yli puolet on. Paikalle kasvaa veden vähyyteen sopeutuneita kasveja, kuten mäntyjä ja puolukoita. Lehdon puukerroksessa vallitsevat lehtipuut, kuten koivut ja haapa. Aivan etelässä jalot lehtipuut ovat lehdoissa yleisiä.

Kenttäkerroksessa on paljon erilaisia ruohovartisia kasveja. Opaskasvit ovat sellaisia kasveja, jotka kertovat jotain kasvupaikastaan.

Lehdon kasvit

Tänään kävin läpi lehtojen ja lehtomaisten kankaiden opaskasveja, ja olen listannut alle linkkejä kasvien kuviin ja perustietoihin samalla kun. Meillä vanha kansa on nimennyt kielon kasvin ulkonäön perusteella – yleensä. Lehdoissa ja muissa rehevissä metsäympäristöissä elävälle valkovuokolle. Löysin kosteasta lehdosta kasvin, joka muistuttaa mielestäni aika paljon noidanlukkoa, mutta lehdet ovat munaismaiset ja suuret. Metsätyypistä riippuen metsässä kasvaa hyvin erilaisia kasveja. Rehevimmät kasvupaikat eli lehdot ovat kasvi- ja eliölajistoltaan kaikkein runsaslajisimpia ja.

Tunnistamalla nämä kolme tärkeintä kasvia onnistuu. Sellaisia, joita jokainen lehdoissa kävijä voi nähdä ja jotka on helppo tunnistaa. Kaikki kasvit eivät suinkaan ole vain lehtojen kasveja. Lehdot ovat Suomen metsistä lajirikkaimpia. Lehdoille tyypillisiä piirteitä ovat runsasravinteinen multamaa ja laaja kirjo erilaisia kasveja. Tyypillisiä kasveja ovat esimerkiksi saniaiskasvit, vuokot, sudenmarja, kielo ja koiranheisi. Ketunleipä eli käenkaali on myös lehdoissa ja lehtomaisissa metsissä.

Heimo: Tyräkkikasvit – Euphorbiaceae; Kasvumuoto: Monivuotinen ruoho. Heimo: Orvokkikasvit – Violaceae; Kasvumuoto: Monivuotinen ruoho. Kuusettumista pyritään estämään lehdon hoitotoimilla nyt kun tuli ei ole enää kuvassa.