Home - kotelo - Lääkeainemetabolia

Lääkeainemetabolia

Posted on June 5, 2017in kotelo

Lääkeainemetaboliaan eli aineenvaihduntaan vaikuttavat monenlaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät. Ulkoisiin tekijöihin luetaan metaboliaa indusoivat eli. Vanhusten_laakeainemetabolia_ja_anestesia_VVHynninen. Vanhusten lääkeainemetabolia ja anestesia. Kuvassa 1 on esitetty lääkeainemetabolian yleinen kulku. Nämä reaktiot on tapana jakaa I ja II vaiheen reaktioihin.

Ensimmäisessä vaiheessa vierasaineeseen. Lääkeainemetabolian entsyymien geneettiset poikkeavuudet; Farmakogeneettiset testit – genotyyppi vai fenotyyppi? Lääkeainemetabolia on lääkeaineenvaihdunta. Eli miten aineenvaihdunta suhtautuu lääkkeisiin. Lääkeainemetabolian entsyymien geneettiset poikkeavuudet. Useimmat markkinoilla olevat lääkkeet eliminoituvat sytokromi P450 (CYP) -entsyymin.

Lääkeainemetabolia on osa yleistä vierasainemetaboliaa. Useimpien lääkeaineiden vaikutus elimistössä päättyy metabolian ja munuaisten kautta tapahtuvan. Tupakoinnin vaikutus lääkeainemetaboliaan. Tupakansavun sisältämät polysykliset aromaattiset hiilivedyt saavat aikaan voimakasta maksaentsyymien.

Lääkeainemetabolia

Subscribe this course activity Opetuskieli fi. Pelkonen, Olavi Julkaisussa Dosis : farmaseuttinen aikakauskirja 23 (2007) : 3, s.