Home - kotelo - Lääkehoitosuunnitelma malli

Lääkehoitosuunnitelma malli

Posted on December 19, 2018in kotelo

Kaikkien lääkehoitoa toteuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden tulee laatia lääkehoitosuunnitelma. Turvallinen lääkehoito -opas sisältää turvallisen. Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin. Olemme SuPerissa tehneet kuvitteellisen terveyskeskuksen lääkehoi- tosuunnitelman, josta toivomme olevan apua. Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen. Työvälineeksi oppaassa esitetään lääkehoitosuunnitelman tekemistä.

Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja.

Lääkehoitosuunnitelma malli

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Laitilan kaupunki Kotihoito 2012 SISÄLLYS 1. TORNION KAUPUNKI 1 (72) LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA.

Lääkehoitosuunnitelma malli

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa. Lääkehoitosuunnitelma käsittää yksikön lääkehoidon. Lääkehoidon toteutumista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti valvovat terveydenhuoltoyksiköiden esimiehet. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen lääkehoitosuunnitelma. Rakenteessa noudatetaan SATSHP:n alueen mallia. LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA.

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman perustana ovat. Lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna. Toimintayksikköön tehdään yleinen lääkehoitosuunnitelma sekä lisäksi tarpeen. Pihkapuiston toimintakeskuksen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelma on käytännön työväline yksiköiden lääkehoidon suunnitte- luun ja hallintaan. Yksityiskohtaiset ohjeet lääkehoitosuunnitelman sisällöstä. Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan, ohje: Riskien hallinta. Lääkelaitos, Turvallinen hoitoyksikkö – Malli.

Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seurannan.