Home - kotelo - Lääkkeiden yhteisvaikutukset fimea

Lääkkeiden yhteisvaikutukset fimea

Posted on December 7, 2017in kotelo

Lääkkeet voivat yhtä aikaa käytettyinä joko voimistaa tai heikentää haitallisessa määrin toistensa vaikutusta. Myös itsehoitolääkkeillä, kasvirohdosvalmisteilla. Potilaan ominaisuudet vaikuttavat yhteisvaikutuksen ilmenemiseen.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset fimea

Tiedot lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja niiden mekanismeista ovat lisääntyneet suuresti. Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Lääkehaku on lääkevalmisteiden maksuton hakupalvelu, josta voi hakea sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tietoja.

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset fimea

Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea ylläpitää ja parantaa väestön terveyttä valvomalla ja kehittämällä lääkealaa. Kansallisen, tunnustamis- ja hajautetun menettelyn kautta myyntiluvan saaneille valmisteille tulee toimittaa suomen- ja ruotsinkieliset käännökset. Lääkeainekohtainen seliteteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä saatavuushäiriöistä yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset fimea

Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset. Alkoholin samanaikainen käyttö keskushermostoa lamaavien lääkkeiden kanssa on vaarallista. Lääkevalmisteiden perusrekisteri on Fimean ylläpitämä rekisteri myyntiluvallisista lääkkeistä ja määräaikaista erityislupavalmisteista. Inhaloitavien glukokortikoidien yhteisvaikutuksista – CYP3A4:n estäjät lisäävät systeemisten haittojen. Miten lääkkeiden yhteisvaikutusten riski muodostuu? Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus julkaisee verkkosivuillaan kansallisessa, tunnustamis- ja hajautetussa menettelyssä hyväksymiensä. Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen. Tämä lisää lääkkeiden yhteisvaikutusten vaa- raa. Merkittävien yhteisvaikutusten ehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota iäkkäiden potilaiden hoidossa. Osa ravintolisistä voi aiheuttaa yhteisvaikutuksia nukutuslääkkeiden kanssa, osa taas voi altistaa leikkauksen aikaiselle ja jälkeiselle verenvuodolle. Kun ihminen vanhenee ja sairaudet yleistyvät, niin iäkkäälle ihmiselle tulee usein monenlaisia lääkkeitä käyttöönsä.

Joka kymmenes 75 vuotta täyttänyt käyttää.