Home - kotelo - Länsi-toppilan asemakaava

Länsi-toppilan asemakaava

Posted on June 3, 2017in kotelo

Toppilan kaupunginosan kortteleita 53 ja 55-56 sekä. Toppilan satama siihen tukeutuvine työpaikka-alueineen on tämän myötä. Länsi-Toppilan alueen asemakaavoitus on käynnistynyt vuoden 2007 alussa. Toppilansaaren asemakaavassa on osoitettu varaus Satamatien jatkeeksi sijoittuvaa. Länsi-Toppilan kaavarunko on hyväksytty asemakaavoituksen pohjaksi vuonna 2006. Kaavarungossa Ranta-Toppilaan on suunniteltu asuntoalue, joka. Oulun kaupungin teknisen keskuksen sivuilla voi seurata Länsi-Toppilan asemakaavoituksen kehittymistä.

Länsi-Toppilan kaava on melkoinen projekti. Siinä joudutaan tuhoamaan paljon entistä rakennelmaa, mikä kaikki ei ole kovin vanhaakaan. Alueella on käynnissä asemakaavan muutos, joka tähtää alueen muuttamiseen kaupunkimaiseen. Alueella on vahvistettu asemakaava, josta lisätietoja antaa tarvit-. Kohde sijaitsee Oulun Länsi-Toppilan kaupunginosassa Koskelan-. Kohde sijaitsee Oulun kaupungissa, Toppilan kaupungin osassa ns.

Länsi-Toppilan alueella on vireillä asemakaavan muutos. Oulun seudun yleiskaava 2020 Länsi-Toppilan ajantasakaava. Alueet, jolla ei ole voimassa olevaa asemaakaavaa, on merkitty karttaan valkoisina.