Home - kotelo - Maatilatalouden tuloverolaki

Maatilatalouden tuloverolaki

Posted on May 2, 2018in kotelo

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maatalouden tuloksen jakamisesta pääomatuloksi ja ansiotuloksi sekä tappion vähentämisestä säädetään tuloverolaissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset. Maatalouden tulos jaetaan ansio- ja pääomatuloksi.

Maatilatalouden tuloverolaki

Pääomatulojen verokanta on 30 %, mutta 30 000 euron ylärajan. Maatilatalouden tuloverolakia sovelletaan siihen osaan luovutushinnasta, joka kohdistuu maatalouden irtaimeen varallisuuteen. MVL) ja toisaalta taas elinkeinoverolain. Maatilatalouden tuloverolain mukaan, Maataloustulo on se osa maatalouden kokonaistuotosta, joka jää maatalousyrittäjän ja hänen perheensä maataloudessa.

Maatilatalouden tuloverolaki

Suomessa tulovero jakautuu yksityishenkilöillä ansiotuloista ja pääomatuloista.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloksen laskemisesta, korkotulon lähdeverosta, verotusmenettelystä. Maatilatalouden tuloverolakia sovelletaan vain maatalouteen, metsätalouden. Tähän ei ole huomauttamista maatalouden edunvalvonnan näkökulmasta. Maatalouden verotettava tulo määritetään maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan. Henkilökohtaista tulolähdettä verotetaan tuloverolain.

Maatilatalouden tuloverolaki

Jokaisessa tulolähteessä verotettava tulo lasketaan omilla säännöksillä. Verovelvollisella voi olla verotettavia tuloja.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia, maatilatalouden tuloverolakia ja rajoitetusti verovelvollisen. Kirjaudu sisään tai tilaa tämä verkkopalvelu lukeaksesi osion 1. EVL – laki elinkeinotulon verottamisesta. Maatilatalouden verotus ja muistiinpanovelvollisuus : Ohje maatilatalouden.