Home - kotelo - Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki

Posted on June 24, 2017in kotelo

Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä sovelletaan. Potilaan oikeuksista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilaalle on oma-aloitteisesti annettava selvitys hänen terveydentilastaan.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex). Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee potilaalle seuraavat oikeudet (2. luku):. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon. Potilaslaki määrittelee potilaan aseman ja oikeudet terveyden- ja sairaanhoidossa.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki

Kiireellistä hoitoa annetaan viipymättä potilaan henkeä tai terveyttä. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista tuli Suomessa voimaan 1. Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon laajuudesta. Potilaan oikeuksista ja asemasta määrätään laissa. Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa. Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja. Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1992.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki