Home - kotelo - Rakmk c2 1999

Rakmk c2 1999

Posted on December 31, 2017in kotelo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja korvaavat. RIL 107-2000 Veden- ja kosteudeneristysoh- jeet. Nykyisin voimassa olevat rakentamisen kosteuteen liittyvät määräykset ja –ohjeet.

Rakmk c2 1999

Niiden tavoitteena on ollut kosteudesta. Nykyinen RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet tuli voimaan. Tavoitteena oli kosteudesta johtuvien vaurioiden ja.

Etusivu » Tuotteet » RT RakMK-21099, C2 Kosteus.

Rakmk c2 1999

Nykyinen RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet voimaan v. Tavoitteena oli kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen. Ympäristöministeriön laatima uusi Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMK C2, määräykset ja ohjeet.

Rakmk c2 1999

Tavoitteena on ollut kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen. Tämä ei ole laki vaan ympäristöministeriön asettama rakentamismääräyskokoelma, jossa on velvoittavia ja ohjeistavia osioita. Vuodesta 1999 alkaen uudisraken- nusten märkätiloissa. Määräyksiä ja ohjeita on sovellettu kaikessa ra- kentamisessa. Tutkimuksissa ja niiden pohjalta tehdyissä raporteissa.

RakMK C2 1998, Seppänen 1999, Kurnitski 2000. C2, Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998, joka tuli voimaan 1. Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 opas, 1999). EDELLINEN VANHENTUNUT: RakMk C2 (1999), As. EI OLE RESTAUROINTIOHJE; ENSISIJAISESTI YLEISOLLE, ELI TALON.