Home - kotelo - Ranta-alue määritelmä

Ranta-alue määritelmä

Posted on June 7, 2017in kotelo

Ranta-alue maankäyttö- ja rakennuslaissa. Suunnittelutarveratkaisu Poikkeamistoimivalta KHO 23. Vesistöllä puolestaan tarkoitetaan Vesilain 3 §:n määritelmissä kuvattua järveä.

Ranta-alue määritelmä

Ranta-alueiden käyttökelpoisuutta voidaan parantaa virkistyskäytön tai maisemahoidon vuoksi ruoppauksella. Pirkanmaan ELY-keskus hylkäsi poikkeamishakemuksen saada käyttää määräalaa omakotitalon ja varastorakennuksen rakentamiseen ranta-alueelle ilman. RANTARAKENTAMISEN PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ. Ranta-alueen suunnittelutarve ja poikkeamismenettely.

Ranta-alue määritelmä

Pihapiirin laajuudelle ei ole Suomessa metrimääräistä määritelmää. Yleistä rannassa kulkuoikeutta ei ole toisen piha-alueella. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai. Nämä säännökset merkitsevät sitä, että suunnittelutarvealue voidaan todeta. Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädettäisiin erillisessä. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen.

Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään 72 §:ssä. Keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan yläpuolista aluetta voidaan kutsua tulva-alueeksi.

Ranta-alue määritelmä