Home - kotelo - Routaraja etelä suomi

Routaraja etelä suomi

Posted on June 10, 2017in kotelo

Pihan maaperä vain vaihtelee paljon, jossain on ihan savikkoa. Mikä se mahtaa olla routaraja täällä etelä suomessa. Ne kun voi ruuvata routarajan alle joten et tarvitse mitään styroxvirityksiä routaesteiksi.

Routaraja etelä suomi

Tyypillinen roudan syvyys Suomessa on talvisaikaan 0–200 cm. Routarajalla tarkoitetaan sitä maan syvyyttä, johon asti routa ulottuu. Suomessa maanlaatu vaihtelee pettävästä savesta aina kallioon. Routaantuminen on routarajan, eli jäätyneen kerroksen, alarajan.

Ruuvipaalu kierrelaippa tulee asentaa vähintään routarajan alapuolelle. Tällöin perustus ei ole enää altis roudan liikuttelulle. Toisena vaihtoehtona on perustaminen routarajan alapuolelle. Suomen ilmastossa routasyvyys on yleensä 2–2,5 metriä. Routarajan yläpuolella kylmenee kylläkin että lämpötila menee miinuksen puolelle. Routaraja etelä- ja keskisuomessa on kuitenkin. Risto Mäkinen Suomen ympäristökeskuksesta. Maan ollessa routivaa tulisi perustusten ulottua alle routarajan alapuolelle joka Etelä-Suomessa on noin 1,8 metriä ja Pohjois-Suomessa 2,5 metriä.

Tulo- ja lähtöyhteet jäävät myös routarajan alapuolelle Etelä-Suomen leveysasteilla.

Routaraja etelä suomi

Vakiomallinen lähtöyhde R32-sisäkierteellä. Pumput toimivat toisistaan riippumatta, mutta sisäisen ylivuotoreunan. Tämän ansiosta kellari on usein liitettävissä suoraan. Vuosien 1955-1 975 pakkasmäärät poikkeavat Etelä-Suomen osalta huomattavasti jakson. Idän ja lännen jakolinja on puolestaan routaraja. Sen eteläraja noudattelee melko tarkoin Suomen ilmaston keskeisintä jakolinjaa: etelä- ja.

Henkilöstöä HSY:ssä on noin 750, ja se on Suomen suu-. Routaraja lumesta vapaalla alueella on Etelä-Suomessa enimmillään 2–3 m ja.