Home - kotelo - Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolaki

Posted on December 4, 2017in kotelo

Tätä lakia sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. Sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja. Videoinnit uudistuvan sosiaalihuoltolain koulutuskierrokselta keväällä 2015. Videoihin liittyvä powerpoint-esitys: Sosiaalihuoltolaki. Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset ovat tulleet pääosin voimaan 1. Sosiaalihuoltolaki on yleislaki, jonka perusteella myönnetään sosiaalihuollon palveluja niitä tarvitseville henkilöille, ominaisuuksista tai. Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset (STM).

Uuden sosiaalihuoltolain myötä perheellisen aikuisen hakiessa apua myös perheen lasten tilanne tulee huomioida aikaisempaa paremmin. Uusi sosiaalihuoltolaki ohjaa palvelukulttuuria asiakaslähtöisyyteen ja parantaa asiakkaan oikeusturvaa Riitta Husso 8. Uusia elementtejä verrattuna aiempaan sosiaalihuoltolakiin. Yleisten sosiaalipalvelujen saatavuus ja riittävyys ilman erityislainsäädännön asiakkuutta. Uuden sosiaalihuoltolain soveltamisoppaasta on ilmestynyt verkkoversio. Oppaan käyttäjät voivat vaikuttaa lopulliseen sisältöön lähettämällä.

Sosiaalihuoltolaki