Home - kotelo - Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia

Posted on June 17, 2017in kotelo

Sosiaalipsykologian oppiaine on osa valtiotieteellistä tiedekuntaa. VälimuistissaSamankaltaisiaRyhmien väliset suhteet, maahanmuuttajat ja identiteetti. Oppiaineessa tehtävä etnisten ryhmien välisiä suhteita koskeva tutkimus on luonteeltaan sekä.

Sosiaalipsykologia

Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa ja jäsenenä ryhmissä. Sosiaalipsykologia on psykologian ja sosiologian välimaastossa oleva tiede, joka tutkii yksilöä ryhmän jäsenenä ja sosiaalisen ympäristön vaikutusta yksilöön. VälimuistissaSamankaltaisiaSosiaalipsykologiaa voi opiskella Suomessa pääaineena kolmessa yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Sosiaalipsykologia tutkii vuorovaikutusta yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välillä.

Sosiaalipsykologia

Se kohdistaa huomionsa samanaikaisesti sekä yksilöön että.

Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologiaa voi opiskella pääaineena Kuopion. Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmiä sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiä suhteita. Tervetuloa sosiaalipsykologian peruskurssille! Tämä kurssi kuuluu Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisiin sosiologian ja sosiaalipsykologian. Sosiaalipsykologinen mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti sosiaaliseen kognitioon – siihen miten ihmisen kognitiiviset prosessit vaikuttavat sosiaalisessa.

Sosiaalipsykologia