Home - kotelo - Tietoteoria

Tietoteoria

Posted on July 25, 2017in kotelo

Psyykkistä uhkaa aiheuttavat emotionaalisesti ahdistavat ajatukset, kokemukset ja tilanteet. Itsesäätelyn keinot vaihtelevat tietoisuuden asteeltaan. Elämänstrategia ja -hallinta; Psyykkinen itsesäätely.

Tietoteoria

Pyrkimys psyykkiseen tasapainoon: hallintakeinot (coping), puolustusmekanismit (defenssi). Puolustusmekanismit ovat psyykkisen itsesäätelyn keinoja – ne suojaavat ”minää”. Usein tiedostamattomien puolustuskeinojen tarkoituksena. Yksinäisyydestä selviytymistä tarkastelen psyykkisen itsesäätelyn näkökulmasta.

Tietoteoria

Psyykkisellä itsesäätelyllä tarkoitetaan psyykkisten toimintojen (ajattelu, tunteet, ulkoinen käytös). Hyviä coping-keinoja ovat liikunta ja sosiaalinen toiminta. Nämä olivat: Biologinen, Sosiaalinen ja Psyykkinen näkökulma. Psyykkiset itsesäätelyn keinot määräytyvät iän myötä. Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin. Viihtyy rinnalla rajattomasti (hyvä keino rauhoittaa).

Psyykkisen itsesäätelyn tärkeys tulee ottaa esille. Psyykkinen itsesäätely liittyy ihmisen tavoitteellisuuteen, jolloin pyrkimyksenä on. Puolustus- eli defenssimekanismit ovat osa psyykkistä itsesäätelyä.

Tietoteoria

Ydinsanat: psyykkinen itsesäätely, tasapaino, hallintakeinot, puolustuskeinot. Psyykkinen työ, itsesäätely tähtää mielen tasapainon säilyttä-miseen Itsesäätelyn keinot Ihmismieli. Ihminen säätelee jatkuvasti omaa hyvinvointiaan.

Esimerkiksi liikunta, ravinto ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat mielialaamme. Istunnon lopussa käsitellään psyykkisen itsesäätelyn keinoja eli erilaisia puolustusmekanismeja, selviytymiskeinoja ja tunteiden säätelyn keinoja. Psyykkisen itsesäätelyn tavoite on eheä minäkokemus. Lyhytvideo aiheesta psyykkinen itsesäätely. Ahdistus- ja uhkatilanteiden kohdatessa psyykkisen itsesäätelyn keinot ovat tarpeen. Mikäli psyykkiset hallinta- ja puolustuskeinot eivät riitä vaarana voi olla.

Kiinnostuksen kohteena on myös, miten psyykkinen itsesäätely toteutuu nuorten musiikin kuuntelukokemuksissa ja miten aktiivisesti.