Home - kotelo - Työnantajan vuosi-ilmoitus

Työnantajan vuosi-ilmoitus

Posted on June 27, 2018in kotelo

Sen sijaan suorituksen maksajan on annettava uusi korvaava vuosi-ilmoitus (7801), jolla ilmoitetaan tulonsaajan koko. Esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen palkkatiedot perustuvat työnantajien antamiin vuosi-ilmoitustietoihin. Koska vuosi-ilmoitukset ovat ratkaiseva tietolähde. Vuosi-ilmoituksen perusteella TyEL-vakuutukseen tehdään vuosilaskenta. Jos työnantaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, Elo joutuu arvioimaan. Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus 2015. Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus 2016, maksajakohtaiset tiedot (7801Y). Korjauslomake Työnantajan tai suorituksenmaksajan vuosi-ilmoitus 2015.

Tällä lomakkeella suorituksen maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa korjaukset. Työnantajan on tehtävä kerran vuodessa tapaturmavakuutusyhtiölle palkkailmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan palkoista. Jokaisen työnantajan ja muun tiedonantovelvollisen on annettava Verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Työnantajan on annettava vuosi-ilmoitus palkoista ja palkkioista viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoituksessa ilmoitat meille kaikkien työntekijöittesi ansiot ja muut tiedot koko kalenterivuoden ajalta. Tee ilmoitus kerran vuodessa, tammikuussa.

Työnantajan vuosi-ilmoitus