Home - kotelo - Uusi vesilaki

Uusi vesilaki

Posted on December 26, 2017in kotelo

Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti oppaaksi vesilakia soveltaville vi-. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ojitus eli uuden ojan tekeminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muu haitallinen vaikutus.

Uusi vesilaki

Kysymyksiä ja vastauksia vesilaista vesilakikoulutustilaisuudessa. Vesialueiden ja vesivarojen käyttöä sääntelevä vesilaki uudistuu kokonaan 2012 alusta. Tässä laissa tarkoitetaan: 1) vesitalousasialla vesitaloushankkeiden toteuttamista sekä muuta. Noin kymmenen vuotta kestäneen valmistelun tuloksena uusi vesilaki tuli voimaan 1.

Uusi vesilaki

Lailla säädellään vesitaloushankkeiden, kuten laiturien ja rantojen ruoppauksen, lupa-asioita.

Vuodenvaihteessa voimaan tuleva uusi vesilaki tietää suurta muutosta vesilaueiden käytössä, sanoo yksikönpäällikkö Marjukka Kilpeläinen Etelä-Savon. Lakipaketin etenemistä on hidastanut kiista Vuotoksen tekoaltaasta. Uusi vesilaki ei salli Vuotoksen rakentamista (14.01.) Uusi vesilaki ei salli. Uusi vesilaki astui voimaan vuoden 2012 alusta. Vesilain soveltamisalaan ja perus- periaatteisiin ei tullut suuria muutoksia. Vesialueiden ja vesivarojen käyttöä sääntelevä vesilaki uudistuu kokonaan. Muutoksilla pyritään parantamaan vesiympäristön tilaa.

Uudistuksella pyritään tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä sekä selkeyttämään vesilain ja muun ympäristön käyttöä koskevan.

Uusi vesilaki

Ovatko Suomen pohjavedet virtaamassa EU:n ja Yhdysvaltojen välille neuvoteltavan kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen (TTIP) myötä. Uusi vesilaki muutti vesistöjen määritelmiä. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, ettei vuonna 2012 voimaan tullut uusi vesilaki tarjoa tehokkaita oikeudellisia keinoja uiton. Uusi vesilaki huomioi vesistöt entistä paremmin Lähistön uutisia. Kalastuslaki uudistetaan − jatkossa kalaan pääsee yhdellä kortilla 09. Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä.

Vantaalaisesta Laurasta tuli tällä viikolla asuinpaikkansa Korson julkkis. Useat tiedotusvälineet, MTV uutiset mukaan lukien, kertoivat.