Home - kotelo - Varmuusmarginaaliprosentti

Varmuusmarginaaliprosentti

Posted on June 26, 2017in kotelo

Kun katelaskentaa käytetään tulossuunnittelun ja hinnoittelun tukena, voidaan tehdä herkkyysanalyysiä. Varmuusmarginaaliprosentti (VMP) ilmoittaa, montako prosenttia varmuusmarginaali on nykyisestä myynnistä. Millainen myynti tarvitaan, jotta myynnin varmuusmarginaaliprosentti olisi 20?

Varmuusmarginaaliprosentti

Koska liikevaihdon oletetaan olevan suoraan verrannollinen tuotantomäärään, voidaan varmuusmarginaaliprosentti laskea yhtä hyvin. Varmuusmarginaaliprosentti osoittaa, kuinka monta prosenttia toteutunut myynti voi laskea, ennen kuin joudutaan kriittiseen pisteeseen. Kiinteät kustannukset nousevat 20% ja muuttuvat kustannukset laskevat 15%. Laske uudet luvut yllä olevan taulukon viereen kun muuttuvat.

Varmuusmarginaaliprosentti

Katetuotto ja myyntikate ovat synonyymeja.

Samoin katetuottoprosentti ja myyntikateprosentti ovat synonyymeja. Varmuusmarginaaliprosentti lasketaan kaavalla 13. Positiivinen varmuusmarginaali ja varmuusmarginaaliprosentti kertovat kuinka paljon myynti voi. Stenbacka, Mäkinen & Söderström 2003, 63. Katetuotto on myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotus, jolla yritysten pitää kattaa. Varmuusmarginaali voidaan myös laskea prosentuaalisesti. Tällöin käytetään kaavaa: Varmuusmarginaaliprosentti (VMP) osoittaa suhteellisen eron kriittiseen.

Varmuusmarginaaliprosentti

Varmuusmarginaaliprosentti (VM%) = varmuusmarginaali prosentteina verrattuna yrityksen liikevaihtoon.

Auttaa vertailemaan erikokoisia yrityksiä. Koska liikevaihdon oletetaan olevan suoraan verrannollinen tuotantomäärään, voidaan varmuusmarginaaliprosentti laskea yhtä hyvin kappalemäärien kuin. Monenko asiakkaan myyntikatteella katetaan kasvanut kustannus? Paljonko on Ripa-Rapa Oy:n toukokuun varmuusmarginaaliprosentti? Kuinka paljon Ripa-Rapa Oy:n kiinteät kustannukset kasvavat, jos tuotannon. VM % = toteutunut myynti- Krp-myynti x 100. Yrityksen varmuusmarginaaliprosentti on 30%, yritys tekee siis voittoa. Erilliskustannukset ovat kustannuksia, jotka eivät muutu, vaikka.

Kempeleen komponentin varastokirjanpidon merkinnät yhden komponentin osalta olivat.