Home - kotelo - Virkamiehen irtisanominen

Virkamiehen irtisanominen

Posted on December 20, 2017in kotelo

Laissa on kerrottu syyt, joiden vallitessa on sallittua irtisanoa virkamies. Kun virkamies irtisanotaan, päättyy virkasuhde vasta irtisanomisajan jälkeen. Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty virkamies siirtyy viraston.

Virkamiehen irtisanominen

Määräajaksi nimitetyn virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista, kun. Millä perusteella virkamies voidaan irtisanoa? Virkasuhteen voi molemmin puolin irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Työnantaja voi irtisanoa vakituisen palvelussuhteen vain laissa säädetyllä perusteella eli joko taloudellisella tai.

Virkamiehen irtisanominen

Työsuhde ja virkasuhde voidaan päättää purkamalla tai irtisanomalla. Purkaminen tarkoittaa työn päättymistä heti. Virkamies- ja työsopimuslaki säätelevät sitä, milloin valtiolla töissä olevaa henkilöstöä voidaan lomauttaa tai irtisanoa. Työnantaja, työntekijä ja viranhaltija voivat irtisanoa palvelussuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Tämä koskee toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. ASIA Virkamiehen irtisanomista koskeva valitus.

Virkamies voidaan irtisanoa virkamieslain 27 §:n mukaan, jos: 1) Virasto tai se yksikkö, jossa virkamies työskentelee lakkaa. Valtion ja kunnan virkamiehen irtisanominen on mahdollista joko häneen.

Virkamiehen irtisanominen